pondělí 14. říjen 2019 17:41

eu10

eu11

eu12

O projektu

eu1eu2

Název projektu:    ZAČÍNÁME/ZACZYNAMY
Registrační číslo projektu:   CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000123
   
Realizátor (příjemce dotace):   Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily, z.s. 
   Nádražní 213, 513 01 Semily
   IČ: 49294555,
   
Partneři projektu:  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Lubaniu.
   
Datum zahájení projektu:  1. 5. 2016
Datum ukončení projektu:  31. 10. 2016
   

Cílem projektu je navázat spolupráci s partnerem, který se zabývá problematikou osob se zdravotním postižením. Kromě dvou setkání před realizací vlastního projektu následují tři společné akce: v Polsku návštěva termálních lázní (květen), v České republice open air akce Tak to umíme my (prezentace rukodělných aktivit zdravotně postižených na veřejnosti,  dílny, kde osoby se ZP zprostředkovávají svůj um dětem) a Krakonošův trojboj (sportovní setkání). 

 

© podkrk.eu