sobota 4. únor 2023 12:57

  SM

 

  LBK

 

eu10

eu11

eu12

K zákonu 329/2011 o poskytování dávek osobám se ZP – sdělení

 

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona 329/2011 o poskytování dávek osobám se ZP, dochází ke zrušení některých zákonů, podle kterých vám byly přiznány mimořádné výhody a vydán průkaz TP,ZTP nebo ZTP/P.

 

Tyto průkazy zůstávají v platnosti i po 1.1.2012, a to do uplynutí platnosti vyznačené na zadní straně průkazu, nejdéle však do 31.12.2015 bez ohledu na to, zda máte vyznačenou delší nebo neomezenou dobu platnosti.

 

Výhody, které z držení průkazů plynou, zůstávají v platnosti (slevy v dopravě, nárok na vyhrazené sezení, apod.)

 

Ruší se příspěvek na provoz motorového vozidla. Pokud jste však držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, budete mít nárok na příspěvek na mobilitu (nejste-li umístění v pobytovém zařízení sociální péče, případně ve zdravotnickém zařízení). Máte-li zájem o tuto dávku, musíte po 1.1.2012 podat žádost na pobočce Úřadu práce – v Semilech na zámečku (bývalý okresní úřad), v Turnově ve Skálově ulici – zůstávají, v Jilemnici na ÚP, podle vašeho bydliště na předepsaném formuláři. (formulář prozatím není k dispozici). Výše příspěvku je 400 Kč měsíčně . Nárok na tuto dávku trvá do uplynutí doby platnosti vyznačené na průkazce, nejdéle do 31.12.2015. Pro další poskytování této dávky musí dojít k novému posouzení zdravotního stavu, pokud již nebude posouzen pro účely přiznání příspěvku na péči.

 

V případě, že jste podali žádost na přiznání některé z dávek sociální péče nebo mimořádných výhod a nebylo dosud rozhodnuto, dokončí toto zahájené řízení krajská pobočka úřadu práce podle původních předpisů platných do 31.12.2011.

 

Pokud jste držiteli zvláštního označení do vozidla pro parkování 01 (vozíček v modrém poli) máte lhůtu o výměnu nejpozději do 31.12.2012 za Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou 07 . Pro tuto výměnu je nutné foto, stávající průkaz mimořádných výhod, stávající označení vozidla se vrací.

© podkrk.eu